Välkommen till oss!

En personlig juristbyrå i Vellinge med fokus på familjerättsliga frågor

Juristbyrån Martina Kallenberg

På Juristbyrån Martina Kallenberg finns ett särskilt intresse för vårdnadstvister. Vid skilsmässa eller separation är det vanligt att föräldrar har olika uppfattningar om vårdnad, boende och umgänge. I dessa fall är det att rekommendera att man som förälder tar kontakt med en jurist. Martina Kallenberg arbetar som såväl ombud som rättshjälpsbiträde när det gäller vårdnadstvister och tvister om boende och umgänge.

Martina Kallenberg åtar sig främst uppdrag i Skåne med omnejd.

Mer om oss
juristbyrå vårdnadstvist vårdnad umgänge boende Lund Vellinge Trelleborg

Tjänster vi erbjuder

RÄTTSHJÄLPSBITRÄDE OCH OMBUD I FAMILJEMÅL

Martina Kallenberg åtar sig uppdrag som ombud och rättshjälpsbiträde i familjemål (mål om vårdnad, boende och umgänge).

OFFENTLIGT BITRÄDE

Martina Kallenberg åtar sig uppdrag som offentligt biträde i LVU, LVM och LPT-mål samt i migrationsärenden och förvarsärenden.

MEDLING I FAMILJEMÅL

Martina Kallenberg åtar sig medlingsuppdrag i syfte att försöka få föräldrar att komma överens i frågor som rör deras barn.

UTBILDNINGAR

Martina Kallenberg åtar sig uppdrag såsom utbildningsansvarig för kurser i arbetsrätt.

MÅLSÄGARBITRÄDE, RÄTTEGÅNGSBITRÄDE OCH SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

Martina Kallenberg åtar sig uppdrag såsom målsägarbiträde. Martina Kallenberg åtar sig även uppdrag såsom rättegångsbiträde och särskild företrädare för barn.