GDPR

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till Juristbyrån Martina Kallenberg AB men utan att detta sker kan inte juristbyrån åta sig ditt uppdrag då det inte går att genomföra nödvändiga jävs- och i förekommande fall penningtvättskontroller i enlighet med advokatetiska regler vilka Juristbyrån Martina Kallenberg AB följer.

Juristbyrån Martina Kallenberg AB använder i övrigt dina personuppgifter i syfte att utföra och administrera uppdraget, för att ta tillvara dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Om du vill veta mer om Juristbyrån Martina Kallenberg AB:s policy för behandling av personuppgifter och hur dina personuppgifter behandlas vänligen kontakta personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud tillika kontorschef Ieremias Polihronidis på telefonnummer 0709-313598 samt info@juristbyranmartinakallenberg.se.