Kontakt

Juristbyrån Martina Kallenberg AB

Organisationsnummer: 559203-0679

Bankgiro: 777-4920

Konto för klientmedel: Länsförsäkringar Bank 90252266120

Tele och växel: 0708-888890

Adress:
Östergatan 6
235 33 VELLINGE

Mailadress: info@juristbyranmartinakallenberg.se