Kontakt

Juristbyrån Martina Kallenberg AB

Organisationsnummer: 559203-0679

Bankgiro: 777-4920

Konto för klientmedel: Länsförsäkringar Bank 90252266120

Tele och växel: 0708-888890

Adress:
World Trade Center Malmö
Skeppsgatan 19
211 11 Malmö

Mailadress: info@juristbyranmartinakallenberg.se