Om oss

Om Juristbyrån Martina Kallenberg

Jag arbetar som ombud och rättshjälpsbiträde i familjemål (mål om vårdnad, boende och umgänge) samt som målsägarbiträde, rättegångsbiträde och särskild företrädare för barn. Jag åtar mig även uppdrag som offentligt biträde i LVU, LVM och LPT-mål samt migrationsärenden och förvarsärenden. Härutöver åtar jag mig medlingsuppdrag i familjemål.

Jurist eller advokat?

Jag är jurist och har avlagt examen såsom jur. kand vid Lunds universitet. Jag har flera års bred juridisk erfarenhet (se under rubriken CV). Det som bland annat skiljer en advokat från en jurist är att endast advokaten får åta sig försvararuppdrag samt att advokaten är medlem av advokatsamfundet och är skyldig att ha en ansvarsförsäkring. Juristbyrån Martina Kallenberg har en ansvarsförsäkring.

Ansvarsförsäkring och F-skatt

Juristbyrån Martina Kallenberg har ansvarsförsäkring och F-skatt.

Timtaxa

Jag arbetar efter regeringens för varje år fastställda timkostnadsnorm.

Finansiering

Ditt försäkringsbolag

Ditt försäkringsbolag kan genom din hemförsäkring erbjuda dig rättsskydd om du vill driva ett mål angående vårdnad, boende eller umgänge med barn eller om du hamnat i en sådan tvist. Det brukar innebära att ditt försäkringsbolag betalar ca 75-80 % och du själv betalar en självrisk på ca 20-25 %.

Rättshjälp

Om det inte skulle finnas möjlighet för dig att få rättsskydd via ditt försäkringsbolag finns det möjlighet att ansöka om rättshjälp vilket innebär att beroende på dina inkomster och skulder fastställs en rättshjälpsavgift om en viss procent som du ska betala till ditt rättshjälpsbiträde och resterande del av kostnaderna betalar staten för. Du måste dock alltid betala rådgivningsavgift till ditt rättshjälpsbiträde. Beroende på dina inkomstförhållanden kan din rådgivningsavgift sättas ner till hälften.

Övrig finansiering

I de fall domstol förordnar ett offentligt biträde i LVU, LVM eller LPT-mål står staten för kostnaden för det offentliga biträdet. Detsamma gäller om migrationsverket eller polisen förordnar ett offentligt biträde i migrationsärende eller förvarsärende. Detta gäller även när domstol förordnar ett målsägarbiträde, ett rättegångsbiträde eller en särskild företrädare för barn. Du har rätt att själv önska vem du vill ska företräda dig.

Utbildningar

Jag åtar mig uppdrag såsom utbildningsansvarig för kurser i arbetsrätt. Offert och referenser ges vid förfrågan.

CV

Arbetslivserfarenhet

2019- Jurist och grundare, Juristbyrån Martina Kallenberg AB

2017-2018 Biträdande jurist, Advokatbyrån Försvarare AB

2016-2017 Biträdande jurist, Advokataktiebolaget Jansson & Partners

2011-2016 Tingsnotarie, Lunds tingsrätt

2012-2015 Föräldraledig

2010-2011 Handläggare inom asyl och tillståndsfrågor, Migrationsverket Malmö


Akademiska examina
Jur.kand. Lunds universitet 2005-2011
Fil.kand. Rättssociologi, Lunds universitet 2008-2010

Vårdnadstvist, vårdnad, boende och umgänge i Lund Vellinge Trelleborg

Martina Kallenberg

Jurist/CEO

Vårdnadstvist, vårdnad, boende och umgänge i Lund Vellinge Trelleborg

Ieremias Polihronidis

Administrativ chef
Telefon: 0709-313598

Ieremias arbetar som administrativ chef. Han är även dataskyddsombud och GDPR-ansvarig. Hör av dig till honom om du har frågor kring hur dina personuppgifter behandlas av byrån.